Tu jesteś: Aktualności

2012-10-08

W ciągu pół roku udało nam się zbudować niezależną i regionalną sieć współpracy, która łączy bardzo różne środowiska – organizacje pozarządowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze – mówi Maria Mika, Dyrektorka Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz jedna z inicjatorek Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych.

2012-09-25

Idea konkursu pozostaje niezmienna od siedmiu lat, wciąż poszukujemy pełnych inwencji kobiet i mężczyzn, którzy zmieniają świat na lepszy. Nasza akcja promuje i nagradza kobiety oraz mężczyzn, którzy w sposób wyjątkowy działają na rzecz innych osób i swojego otoczenia. Laureaci konkursu w Parku im. Edyty Stein we Wrocławiu zasadzą drzewka akacji i dębu, jako symbole ich wkładu w rozwój środowisk lokalnych Dolnego Śląska.

 

2012-08-31

Dnia 18 września br. w Sektorze 3 przy ul. Legnickiej 65 (I p., mała sala warsztatowa) we Wrocławiu, odbędzie się spotkanie Rady Programowo – Konsultacyjnej. Celem spotkania będzie omówienie działań podejmowanych w ramach projektu w tym mi. n.: zagadnienie związane ze współpracą z Instituto Formacione Operatori  Azjendali – partnerem włoskim projektu, realizacją Programu Małych Grantów, a także działaniami upowszechniającymi i włączającymi do głównego nurtu.

2012-08-30

Każda firma, organizacja, czy instytucja może dobrowolnie i zupełnie bezpłatnie podpisać Kartę Różnorodności. Każdy pracodawca, który uwzględnia kwestie równego traktowania i różnorodności pracowników ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, narodowość, tożsamość płciową, status rodzinny czy styl życia może dołączyć do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, wspierana przez Komisję Europejską. W 8 krajach Unii Europejskiej (Francji, Niemczech, Włoszech, Szwecji, Hiszpanii, Belgii, Austrii oraz Polsce) Kartę Różnorodności podpisało już tysiące firm i organizacji.

2012-08-22

Zapraszamy na spotkanie, organizowane w ramach cyklu spotkań informacyjnych i upowszechniających koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Kluczowym punktem spotkania będzie powołanie Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych. Spotkanie odbędzie się 6 września o godzinie 10 w siedzibie Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, przy ulicy Świdnickiej 39 we Wrocławiu.

2012-06-26

  • W jaki sposób przygotować się do działania po zakończeniu środków europejskich?
  • Czy i w jaki sposób organizacje będą realizatorami programów strategicznych?
  • Jakie obszary działania organizacji będą uwzględnione w nowej strategii?
  • Gdzie i jak możemy zgłaszać nasze propozycje, koncepcje, uwagi do projektu strategii?


Na te pytania i szereg innych będziemy rozmawiać podczas roboczego spotkania poświęconego aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego w dniu 25 lipca br. o godz. 13:00 we Wrocławiu przy ul. Legnicka 65, w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”.

2012-06-26

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby biorące udział w projekcie „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” do udziału w bezpłatnych konsultacjach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu. Zapraszamy zarówno osoby zaangażowane we współtworzenie Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych, jak i uczestników Programu Małych Grantów. Konsultacje będą mogły mieć dowolną, ustaloną przez Państwa formę, zarówno rozmowy telefonicznej, wymiany maili jak i rozmowy bezpośredniej. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego, tak byśmy mogli wspólnie z państwem ustalić najbardziej odpowiadający Państwu czas i formę konsultacji. W sumie macie Państwo do dyspozycji 40 godzin konsultacji.

2012-05-31

Jednym z kluczowych elementów społecznej odpowiedzialności biznesu jest prowadzenie partnerskiego dialogu i współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem, a społecznością, w ramach, której działa.  Badania, które przeprowadzono w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, pokazały jednak, że nie zawsze się to udaje. Bodźcem do zmiany tej niekorzystnej sytuacji stał się Program Małych Grantów, realizowany w ramach projektu. Jego pierwsza tura rozstrzygnięta została w marcu 2012, gdy przyznano pierwsze 11 grantów. W czasie drugiej tury Komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu, przyznała kolejne 9 grantów. Zostały one przeznaczone na realizację projektów przez partnerstwa składające się z organizacji pozarządowej i małego bądź średniego przedsiębiorstwa. W czasie dokonywania wyboru Komisja kierowała się takimi kryteriami jak poziom zaangażowania partnerów, wpływ, jaki zaproponowany projekt ma na grupę docelową czy szansa na kontynuowanie podjętych działań w przyszłości.

2012-05-31

Program 3 Polskiego Radia, Żywiec Zdrój S.A., Orange Polska, Lesaffre Polska SA, Koalicja Partnerstwo dla zdrowia, Nutricia - to laureaci Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2011”. Nagrody przyznano 29 maja br. podczas Gali Finałowej w Warszawie. W trakcie wieczoru przyznano także nagrody specjalne oraz wyróżnienia dla firm bez których Konkurs nie mógłby istnieć.  „Dobroczyńca Roku” to największa i najstarsza w Polsce inicjatywa nagradzająca i promująca społeczne zaangażowanie firm.

 

2012-05-29

Przedsiębiorstwo chcąc działać w sposób odpowiedzialny powinno przede wszystkim nastawić się na prowadzenie otwartego dialogu z otoczeniem. Tylko w ten sposób menedżerowie mogą uzyskać informacje na temat potrzeb społeczności lokalnych i problemów, z którymi się zmagają. Pozwala to na zmniejszenie  ewentualnego ryzyka, jakie może ponieść przedsiębiorstwo i daje czas na zabezpieczenie się przed nim. Najlepszym sposobem na podjęcie dialogu jest dotarcie do przedstawicieli społeczeństwa, czyli samorządów i organizacji pozarządowych. Większość przedsiębiorstw podejmuje współpracę właśnie z trzecim sektorem ponieważ posiada on niezbędną dla przedsiębiorcy wiedzę, działa elastycznie, a pracownicy organizacji pozarządowych posiadają umiejętności, których bardzo często brakuje w przedsiębiorstwach.

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
archiwum aktualności >>>
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego