Tu jesteś: Aktualności

2012-05-24

W dniu 21 maja br. we Wrocławiu w siedzibie Dolnośląskiej Izby Gospodarczej odbyło się pierwsze spotkanie robocze Partnerów Społeczno-Gospodarczych Województwa Dolnośląskiego.

2012-05-22

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na cykl seminariów poświęconych tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu. Najbliższe spotkania odbędą się 29 maja we Wrocławiu i 30 maja w Wałbrzychu. Tym razem do tematu społecznej odpowiedzialności biznesu spróbujemy podejść trochę inaczej- skoncentrujemy się na związku CSR z budowaniem innowacyjności firmy. Dowiesz się między innymi czym jest CSR, jakie są tendencje rynkowe w kontekście innowacji i CSR, jak wspierać innowacyjność w kontekście CSR, jak budować przewagi konkurencyjne w oparciu o społeczna odpowiedzialność biznesu.

2012-05-18

Spotkanie 17 maja składało się z dwóch odrębnych części. Pierwsza miała na celu przedstawienie prac nad Dolnośląską Federacją Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych oraz uzyskanie od Uczestników/czek opinii na temat Statutu i Karty Zasad Działania DFPSO. Druga cześć spotkania poświęcona była Sieciom Tematycznym dot. CSR. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej dyskusji dotyczącej zainteresowania sektora MŚP projektem. Zaproponowano w jej tracie by kolejne spotkania miały bardziej szczegółowo określone cele i zakres prac. Zwrócono również uwagę na małą świadomość koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców. Rozwiązaniem, zdaniem Uczestników/czek może być lepsza promocja Federacji, szukanie przykładów wśród małych i średnich przedsiębiorstw oraz znalezienie patronów wśród znanych w regionie osób i dużych przedsiębiorstw. W pierwszej części przedstawiono również przebieg dotychczasowych spotkań.

2012-05-09

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli/ki i pracowników/czki dolnośląskich przedsiębiorstw i organizacji z otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych, pracowników sektora publicznego do udziału w Panelu pt.:  Społeczna odpowiedzialność – szanse na partnerską współpracę międzysektorową, który odbędzie się 26 maja (sobota) o godz. 10.30 w siedzibie Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu.

2012-05-07

Dolnośląska Federacja Organizacji pozarządowych wraz z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz firmą heapmail Internet Solutions Sp. z o.o. zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli sektora publicznego na spotkanie poświęcone sieciom tematycznym ds. CSR oraz podsumowaniu prac na Statutem i Kartą Zasad Działania Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych (DFPSO). Odbędzie się ono 17 maja we Wrocławiu w godzinach 10-15 w siedzibie WenderEDU Business Center przy ul. św. Józefa 1/3 w sali Konferencyjnej.

2012-04-13

Wejdź na stronę internetową www.dobroczyncaroku.pl/glosowanie lub aplikację na Facebooku apps.facebook.com/dobroczynca_roku/, wybierz swojego faworyta i wygraj atrakcyjne nagrody!

Doceń społecznie zaangażowane przedsiębiorstwa i zachęć je do dalszych działań. Niech ich dobry przykład nadaje kierunek działań, stanowi wzór oraz inspirację dla innych.


Uwaga - głosujemy w dniach od 5 do 30 kwietnia 2012!

Każdego dnia możesz oddać jeden głos! Warto - wśród głosujących rozlosujemy cenne nagrody - m.in. płyty Marcina Wyrostka oraz podwójne zaproszenia na Galę Finałową.

2012-04-11

W Dniach od 13 do 15 kwietnia 2012 roku w Jugowicach k. Wałbrzycha, w ośrodku Geovita  (http://www.geovita.pl/obiekt/Jugowice_Gory_Sowie.4.html) odbędzie się trzeci i zarazem ostatni moduł cyklu edukacyjnego – Dolnośląska Akademia Menedżerów CSR.

2012-04-10

Program adresowany jest do przedstawicieli dwóch sektorów z regionu Dolnego Śląska – pozarządowego i biznesowego, a jego głównym celem jest zachęcenie do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju i wspierania lokalnych społeczności. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i firm z Dolnego Śląska do udziału w konkursie Programu Małych Grantów. W ramach realizowanego konkursu można zdobyć grant w wysokości 5000 zł na realizację działań przyczyniających się do wspierania partnerskiej współpracy sektora biznesowego z pozarządowym i zachęcania firm do społecznej odpowiedzialności w swoim lokalnym otoczeniu.

II Tura konkursu zostaje ogłoszona z dniem 10.04. 2012 roku. Od tego dnia listy intencyjne będą przyjmowane pocztą elektroniczną na adres: malgosia.barrek@dfop.org.pl.

2012-04-05

Konferencja „Dobre prawo dla NGO”, która odbyła się dnia 4 kwietnia br. w Krzyżowej, była jednym z najważniejszych spotkań przedstawicieli trzeciego sektora z jednostkami samorządu terytorialnego w regionie. Spotkanie dotyczyło zmian w prawie, które miałyby poprawić sytuację i ułatwić działanie organizacji pozarządowych w Polsce. Na konferencji pojawili się między innymi: Marcin Dadel z Kancelarii Prezydenta RP, Piotr Frączak -Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Radosław Mołoń – wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

2012-04-05

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu zyskuje coraz większe poparcie wśród firm z regionu. Razem z organizacjami pozarządowymi i naukowcami tworzą one Dolnośląską Federację Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych (DFPSO). W czasie dwóch spotkań, które odbyły się w marcu opiniowano statut i kartę zasad działania tworzącej się Federacji. Przedsiębiorcy i izby gospodarcze już teraz deklarują chęć przystąpienia do tworzącej się  struktury, widząc w niej nowe szanse na rozwój.

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9
archiwum aktualności >>>
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego