Tu jesteś: Aktualności

2012-02-01

W najbliższy piątek rozpocznie się kolejny moduł cyklu edukacyjnego "Dolnośląska Akademia Menedżerów CSR". Podobnie jak poprzednio grupa spotyka się w piątek, sobotę i niedzielę tj. 3-5 luty br. w siedzibie Fundacji "Krzyżowa" k. Świdnicy. Głównym tematem spotkania będzie strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju i zarządzania przedsiębiorstwem.

2012-01-31

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych pilnie poszukuje dynamicznej i odpowiedzialnej osoby (kobiety/mężczyzny) na stanowisko Specjalisty/tki ds. koordynowania pracami Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych w ramach realizacji projektu innowacyjnego „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki.

Specjalista/tka ds. koordynowania pracami powoływanej i tworzonej Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych będzie odpowiadał/a za:

  • organizację spotkań w regionie z lokalnymi przedsiębiorstwami w celu zachęcenia tego sektora do podejmowania działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu;
  • za animację lokalnego sektora pozarządowego i sektora małych i średnich przedsiębiorst, w obszarze wzajemnej współpracy w celu współrealizacji społecznej odpowiedzialności w swoich społecznościach lokalnych,
  • zachęcanie sektora prywatnego do partnerskiej współpracy z sektorem pozarządowym na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,
  • przekazywanie rzetelnej i kompleksowej wiedzy z zakresu możliwości współpracy obu sektorów, realizacji działań społecznie odpowiedzialnych i związanych z tym korzyści, możliwości,
  • ścisłą współpracę z zespołem projektowym, w tym z kadrą zarządzająca i merytoryczną w ramach realizowanych działań.


2012-01-30

Kolejne spotkanie Rady Programowo - Konsultacyjnej Projektu zostało ustalone na dzień - 8 lutego br. w godzinach od 09:30 do 13:30 w siedzibie Fundacji "Krzyżowa".

2012-01-25

Głównymi działaniami w ramach projektu są te zmierzające do powstania Regionalnego Programu Wsparcia CSR dla małych i średnich przedsiębiorstw. Obok Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych oraz cyklu edukacyjnego „Dolnośląska Akademia Menedżerów CSR” w skład Regionalnego Programu Wsparcia CSR wchodzi Program Małych Grantów. Program adresowany jest do przedstawicieli dwóch sektorów z regionu Dolnego Śląska – pozarządowego i biznesowego, a jego głównym celem jest zachęcenie do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności.

2012-01-19

W dniach 16-18 grudnia 2011 odbył się pierwszy z trzech zjazdów edukacyjnych dla pracowników/czek małych i średnich przedsiębiorstw i przedstawicieli/lek organizacji pozarządowych poświęcony zagadnieniom z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przez pierwsze trzy dni szkolenia uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu strategii CSR związaną z sektorem MŚP, norm i standardów CSR, specyfiką polskiego CSR, a także  odpowiedzialnego zarządzania zasobami kadrowymi. W części warsztatowej osoby biorące udział w pierwszym module warsztatowym przygotowywały analizy SWOT jako podstawę planowania strategicznego we wdrożeniu elementów CSR w swoich instytucjach, otoczeniu i społecznościach lokalnych.

2012-01-19

Konkurs o tytuł "Dobroczyńca Roku" to największy, ogólnopolski konkurs, od 15 lat nagradzający i promujący firmy wspierające i angażujące się w działalność społeczną. Nagrodą w konkursie jest dyplom, statuetka oraz prawo do używania logotypu i tytułu "Dobroczyńcy Roku" przez zwycięskie firmy. O tym, kto otrzyma nagrodę, decyduje Kapituła Konkursu, eksperci oraz Internauci w publicznym głosowaniu.

2012-01-11

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie, którego zwycięzcy będą mieli szansę pokazać swoje dobre praktyki podczas unikatowego wydarzenia: Targów CSR. Dobre praktyki współpracy z biznesem można nadsyłać do 16 lutego.

2011-12-29

Odpowiedzialny biznes czyni dobro cały rok!

Motywacja do pracy, godna płaca, utożsamianie się z firmą, chęć wspólnego działania pracowników na rzecz lokalnej społeczności i środowiska naturalnego, to efekt mądrego zarządzania firmą i suma decyzji jej menadżerów! Nagrodź ich za to by inni wzięli z nich przykład. To, która firma zasługuje na to miano „Dobroczyńcy roku 2011”, zależy od Państwa!

2011-12-22

W dniach 16-18 grudnia 2011 roku, w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej, odbył się pierwszy z trzech modułów w ramach cyklu edukacyjnego „Dolnośląska Akademia Menedżerów CSR”.

 

2011-12-08


Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęło nabór dobrych praktyk do 10. jubileuszowej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Raport, będący podsumowaniem zaangażowania firm w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu w danym roku oraz przeglądem najważniejszych wątków w tym obszarze, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych publikacji dotyczących praktyki CSR w Polsce.

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9
archiwum aktualności >>>
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego