Tu jesteś: Aktualności

2011-10-27

Dnia 24 października br., w biurze firmy heapmail Internet Solutions sp. z o. o. w Dolnośląskim Parku Technologicznych w Szczawnie – Zdroju, odbyło się  kolejne spotkanie Grupy Partnerów. Celem spotkania było omówienie bieżących spraw związanych z realizacją działań w ramach projektu, w tym m.in.:

2011-09-27

Miło nam zakomunikować, że opracowana przez Grupę Partnerów Projektu Strategia wdrażania projektu innowacyjnego – „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, została zaakceptowana podczas dzisiejszego posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej.

Gratulacje dla całego zespołu oraz podziękowania za wytężoną pracę i zaangażowanie.

2011-09-05

Dnia 31 sierpnia 2011 roku do sekretariatu Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego została złożona opracowana przez Grupę Partnerów Projektu strategia wdrażania projektu. Termin posiedzenia RST poświęconego opiniowaniu strategii wdrażania został wyznaczony na 27 września br. o godz. 10:00 w sali nr 510 przy ul. Dobrzyńskiej we Wrocławiu.

2011-08-19

W chwili obecnej Zespół Partnerów Projektu prężnie pracuje nad kluczowym narzędziem zarządzania projektem innowacyjnym – strategią wdrażania oraz nad wstępną wersją produktu – Regionalnym Programem Wsparcia CSR dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska.

2011-08-16

Miło nam Państwa poinformować o pomyślnie przeprowadzonych i zakończonych badaniach (ankietowych i fokusowych), które przeprowadziliśmy w ramach naszego projektu. Serdecznie dziękujemy firmom oraz organizacjom, które wzięły w nich udział – Państwa zdanie stanowiło dla nas niezwykle cenną informację, która pozwoliła nam na planowanie dalszych działań jednocześnie skupiając się na jakże istotnych dla nas potrzebach i barierach firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu strategii CSR.

2011-08-04

Irena Nowak – wiceprzewodnicząca Związku Pracodawców Dolnego Śląska oraz członkini Rady Programowo-Konsultacyjnej w naszym projekcie udzieliła wywiadu dla portalu dolnośląskie.ngo.pl.

Wywiad można zobaczyć pod adresem:  http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/673501.htm

2011-07-25

Dnia 21 lipca br. w siedzibie Fundacji "Krzyżowa" na Dolnym Śląsku odbyło się kolejne spotkanie Grupy Partnerów Projektu, którego celem było omówinie bieżących spraw związanych z realizacją projektu oraz przanalizowanie rapotu i materiałów do strategii wdrażania.

2011-06-24

Dnia 27 czerwca br. w godzinach od 9:30 do 13:30 we Wrocławiu w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, przy ul. Legnickiej 65 odbędzie się Spotkanie konsultacyjne przedstawicieli przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych  w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”.

2011-06-02

Chcesz dowiedzieć się, kim są specjaliści w branży CSR? Teraz to nic trudnego, wystarczy zajrzeć na portal www.odpowiedzialnybiznes.pl,  gdzie została uruchomiona wyszukiwarka Kto jest kim - największa polska baza ekspertów zajmujących się tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu.

2011-06-02

16 czerwca 2011 w Warszawie odbędzie się konferencja "AA1000 - międzynarodowy standard społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Narzędzie zarządzania relacjami z interesariuszami" poświęcona prowadzeniu dialogu z interesariuszami z wykorzystaniem standardów z serii AA1000. Gościem specjalnym konferencji jest Kurt Ramin, Director and Global Head of Standards w organizacji AccountAbility.

Konferencja jest punktem kulminacyjnym projektu "AA1000 w Polsce" prowadzonego przez CSRinfo i Telekomunikację Polską pod patronatem honorowym Ministerstwa Gospodarki. Podczas konferencji zostaną ogłoszone polskie wersje standardów AA1000 AccountAbility Zasady oraz AA1000 AccountAbility Assurance.

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9
archiwum aktualności >>>
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego