Tu jesteś: Aktualności

2011-05-17

Badanie fokusowe polegające na prowadzeniu dyskusji moderowanej (w formie wywiadu grupowego) zostanie przeprowadzone z udziałem firm reprezentujących MŚP oraz organizacji pozarządowych działających na Dolnym Śląsku i będzie miało na celu stwierdzenie, skodyfikowanie i przeanalizowanie przykładów „dobrych praktyk” we wdrażaniu CSR na Dolnym Śląsku.

2011-04-21

W pierwszym etapie projektu pragniemy Państwa zaprosić do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, które pozwoli na zidentyfikowanie Państwa potrzeb, ale i możliwości oraz barier w zastosowaniu strategii zarządzania z wykorzystaniem zagadnień CSR.

Ankieta znajduje się poniżej w pliku .doc oraz .pdf do pobrania:
Ankieta do pobrania
Ankieta do pobrania

Po wypełnieniu ankiety prosimy o jej przesłanie na adres mailowy: kontakt@odpowiedzialnybiznes.eu

2011-03-30

Dnia 25 marca 2011 roku w siedzibie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego odbyło się spotkanie, którego nadrzędnym celem było powołanie Rady Programowo – Konsultacyjnej projektu innowacyjnego „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Grupy Partnerów Projektu, Grupy Sterującej, Zespół Badawczy oraz zaproszeni przez nią goście – przedstawiciele Dolnośląskich Pracodawców, sektora MŚP z Dolnego Śląska i NGO:

2011-03-04

Dnia 1 marca 2011 roku w siedzibie Fundacji "Krzyżowa" na Dolnym Śląsku odbyło się kolejne spotkanie Grupy Partnerów, realizujących projekt "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu".

Nadrzędnym przedmiotem spotkania było dopracowanie wszelkich aspektów związanych z planowanym powołaniem Rady Programowo - Konsultacyjnej projektu w tym: szczegółowe określenie zadań Rady oraz sposobu jej funkcjonowania oraz ustalenie organizacji i przebiegu spotkania zaplanowanego na dzień 25 marca br., którego głównym celem będzie zawiązanie Rady Programowo - Konsultacyjnej.

2011-02-11

9 lutego 2011 r. w siedzibie Fundacji "Krzyżowa" na Dolnym Śląsku, odbyło się drugie spotkanie Grupy Partnerów, realizujących projekt "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego oraz biznesowego partnera projektu, którym jest dolnośląska firma heapmail Internet Solutions Spółka z o.o.

Celem spotkania było uzgodnienie i wypracowanie wspólnych priorytetów podejmowanych w najbliższych miesiącach realizacji projektu.

1 2 3 4 5 6 7 8 [9]
archiwum aktualności >>>
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego