Tu jesteś: Aktualności
Debata dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Strasburgu

2013-02-06

W dniu 5 lutego 2013, podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, odbyła się debata dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Dyskusja dotyczyła dwóch równolegle przygotowanych raportów odnoszących się do Corporate Social Responsibility (CSR): pierwszy z nich autorstwa Wiceprzewodniczącego Komisji Prawnej Raffaele Baldassare – „rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost”, drugi sporządzony przez Richarda Howitta (Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych) – „dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu”. W pracach nad ostateczną wersją sprawozdań uczestniczył Poseł Andrzej Grzyb, który w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) i Podkomisji Praw Człowieka (DROI) PE opiniował wymienione raporty.


Polecamy cały artykuł:

http://www.andrzejgrzyb.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2132:promujmy-dobre-praktyki-w-zakresie-spoecznej-odpowiedzialnoci-biznesu&catid=35:aktualnoci&Itemid=72

oraz

http://www.andrzejgrzyb.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2130:administracyjne-eurocicia-pozycji-polski-w-ue&catid=35:aktualnoci&Itemid=72

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego