Tu jesteś: Aktualności
Produkt finalny projektu został pozytywnie zwalidowany

2013-01-24

Produkt finalny projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” został oceniony pozytywnie w czasie spotkania RST we Wrocławiu 21 stycznia 2013. Pozytywna walidacja oznacza dalsze upowszechnianie i promowanie produktu.

Walidacja produktu finalnego projektu jest ostatnim etapem realizacji projektu innowacyjnego. W jej trakcie przedstawiciele Regionalnych Sieci Tematycznych oceniają zaproponowane przez realizatorów projektów rozwiązania. Następnie podejmują decyzję o dalszym upowszechnianiu produktu finalnego wśród instytucji, które mogłyby chcieć wdrażać jego rozwiązania.


Produktem finalnym projektu „Współpraca międzysektorowa, projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” jest „Regionalny Program Wsparcia Społecznej Odpowiedzialności (CSR) dla małych i średnich firm i organizacji z regionu Dolnego Śląska”. Składa się on z cyklu edukacyjnego Dolnośląskiej Akademii Menedżerów CSR, Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych oraz Programu Małych Grantów.


Produkt finalny przed poddaniem walidacji przebył długą drogę, począwszy od przygotowania wstępnej wersji w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych na dolnośląskich firmach i organizacjach pozarządowych. Następnie był on testowany oraz opiniowany przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz instytucje otoczenia biznesu. Udało się również nawiązać kontakt z włoską instytucją IFOA – instytucją szkoleniową Związku Włoskich Izb Gospodarczych. Pozwoliło to na uzupełnienie doświadczeń zespołu projektowego o wiedzę partnera włoskiego.


Poniżej możecie znaleźć Państwo skrócony opis produktu finalnego.

Skrócony opis produktu

Zachęcamy także do zapoznania się z rekomendacjami, jakie otrzymał nasz produkt

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego