Tu jesteś: Aktualności
Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych przeciwko propozycji MRR dotyczącej podziału funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020

2013-02-26

Organizacje pozarządowe, regionalne związki pracodawców, izby gospodarcze działające w ramach Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych poparły oficjalnie starania władz Dolnego Śląska o zwiększenie środków unijnych na lata 2014 -2020 dla województwa. Partnerzy społeczni sprzeciwiają się ostatniej propozycji MRR dotyczącej podziału funduszy strukturalnych UE.

Pod apelem do Marszałka województwa dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca  podpisali się przedstawiciele największych organizacji pozarządowych, związków pracodawców. Partnerzy społeczni uważają, że propozycja podziału przyszłego budżetu funduszy strukturalnych UE na lata 2014 - 2020 jest dla Dolnego Śląska niekorzystna. Obawiają się, że zmniejszenie funduszy unijnych dla województwa dolnośląskiego poprzez wykorzystanie wskaźników z tzw. algorytmu berlińskiego, wpłynie na ograniczenie celów i priorytetów rozwojowych na Dolnym Śląsku. W piśmie do Marszałka, apelują o podjęcie skutecznych działań, które umożliwią zwiększenie budżetu do 2020 roku. Jednocześnie deklarują pełną gotowość i współpracę w tej sprawie z władzami regionu.

Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych jest niezależną, regionalną inicjatywą skupiającą najbardziej aktywne na Dolnym Śląsku organizacje pozarządowe, największe związki pracodawców, izby gospodarcze, których celem jest promocja i upowszechnianie dialogu społecznego. Do Forum należy m.in. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Sudecki Związek Pracodawców, Dolnośląska Federacja Przedsiębiorstw Odpowiedzialnych Społecznie czy OPZZ.

Więcej informacji udzielają:

Marcin Kowalski – tel. 601 630 300
Maria Mika – tel. 602 376 974

Załącznik:

Stanowisko Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych.pdf

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego