Tu jesteś: O projekcie

 

„Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” to projekt innowacyjny, realizowany od stycznia 2011r. przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz firmą heapmail Internet Solutions Sp. z o.o. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przewidywany termin realizacji projektu to okres od stycznia 2011 do końca grudnia 2012 roku.


Projekt jest realizowany w partnerstwie wewnątrz i międzysektorowym.

 


Liderem projektu jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP) jest związkiem stowarzyszeń. Działa na rzecz organizacji pozarządowych Dolnego Śląska. DFOP powstała 17 maja 2004 roku we Wrocławiu z potrzeby stworzenia silnej reprezentacji sektora pozarządowego. Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 20 sierpnia 2004 r. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zrzesza obecnie 106 organizacje pozarządowe. Podstawowym zadaniem Federacji jest budowanie płaszczyzny współpracy, wymiana informacji i doświadczeń oraz inicjowanie wspólnych działań. Federacja pełni rolę rzecznika interesów organizacji członkowskich, podejmując działania tam, gdzie pojedyncze organizacje są za słabe, gdzie potrzeba silnego głosu wyrażenia wspólnego stanowiska.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie http://www.dfop.org.pl/pl/1/Aktualnosci/

 

 

Partnerem wewnątrz sektora pozarządowego jest Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Kompleks pałacowy, były majątek rodziny von Moltke w Krzyżowej na Dolnym Śląsku, to siedziba Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. To niezależna polska organizacja pozarządowa działająca na rzecz porozumienia europejskiego i wzajemnego poszanowania narodów, społeczności i jednostek. Idee te Fundacja realizuje wśród młodzieży i dorosłych z całej Europy. Cele statutowe realizują działy programowe Fundacji tj. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, Akademia Europejska i Miejsce Pamięci, w  których pracuje międzynarodowy zespół specjalistów i ekspertów w swoich dziedzinach. Spotkania kulturalno-towarzyskie i okolicznościowe, konferencje, seminaria i szkolenia - usługi tego typu świadczy Centrum Konferencyjne „Krzyżowa”.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie http://www.krzyzowa.org.pl/

 


Partnerem z sektora biznesu jest firma prywatna heapmail Internet Solutions Sp. z o.o.

Firma heapmail Internet Solutions sp. z o.o. jest zespołem wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin, którzy swoją wiedzę zdobywali na renomowanych uczelniach, a doświadczenie wzbogacali pracując w firmach z różnych branż. To właśnie dzięki takiemu połączeniu wiedzy i doświadczenia firma ofercuje rozwiązania stanowiące unikalny zestaw korzyści dla Klientów.
"Rozwiązania internetowe" - tak najogólniej można nazwać domenę działalności, którą firma prowadzi od 1997 roku. Przez te lata zdobywała doświadczenie, które w branży internetowej jest niezwykle ważne.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie http://www.hm.pl/

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego