Tu jesteś: O projekcie » Zespół projektowy

LIDER PROJEKTU:

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
pl. Solidarności 1/3/5
V piętro, pok. 515
53-661 Wrocław
tel. (71) 793 23 24
e-mail: dfop@dfop.org.pl

 

Maria Mika - Koordynator badań, Dyrektor Biura Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,
kontakt: maria.mika@dfop.org.pl


Małgorzata Barrek - Kierownik projektu
kontakt: malgosia.barrek@dfop.org.pl


Magdalena Spadło - Asystentka kierownika projektu
kontakt: magdalena.spadlo@dfop.org.pl

Marcin Babiuch - Specjalista ds. finansowych
kontakt: marcin.babiuch@dfop.org.pl

Piotr Domański - Specjalista ds. koordynowania prac Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych
kontakt: piotr.domanski@dfop.org.pl


PARTNER Z SEKTORA POZARZĄDOWEGO:

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
Krzyżowa 7
58-112 Grodziszcze
tel. (74) 85 00 300


Aleksandra Królak-Wąsowicz - Koordynator partnera
kontakt: ola@krzyzowa.org.pl

Iwona Machoń - Pluszczewska - Specjalista ds. ewaluacji i monitoringu
kontakt: iwona@krzyzowa.org.pl

Agnieszka Cibor - Specjalista ds. rozliczeń
kontakt: agnieszka.cibor@krzyzowa.org.pl

 

 

PARTNER BIZNESOWY PROJEKTU:

heapmail Internet Solutions sp. z o.o.
ul. Beethovena 10
58-300 Wałbrzych
tel. (74) 64 80 600
e-mail: info@hm.pl

Izabela Pińczak - Specjalista ds. informacji i promocji
kontakt: izabelap@hm.pl

 EKSPERCI ZEWNĘTRZNI:

Dr Aldona Wiktorska – Święcka - Ekspert i członek zespołu badawczego
Uniwersytet Wrocławski, kontakt: aldona.wiktorska@uni.wroc.pl

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego