Tu jesteś: Strefa uczestnika

Projekt „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” adresowany jest do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Są to organizacje, które dysponują ograniczonymi zasobami (kadra, czas, środki finansowe), jakie mogłyby wykorzystać na działania związane z wdrożeniem i stosowaniem strategii CSR.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego