Tu jesteś: Strefa uczestnika » Korzyści dla MŚP

Za jeden z celów naszego projektu postawiliśmy sobie uświadomienie firmom korzyści płynących z nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego, która jest jednym z początkowych etapów wdrażania strategii CSR. Wśród korzyści jakie mogą osiągnąć przedsiębiorcy wymienić należy:
- Dotarcie do szerokiej grupy klientów oraz zdobycie poparcia ze strony beneficjentów organizacji i bezkonfliktowe funkcjonowanie w otoczeniu
- Budowanie pozytywnego wizerunku, reklama i promocja firmy
- Wyróżnienie się, rozpoznawalność
- Identyfikacja firmy z regionem, zadomowienie
- Integracja wewnątrz firmy, własne wewnętrzne korzyści
- Szersza wiedza dotycząca możliwości otrzymania grantów
- Dostęp do profesjonalnej wiedzy dotyczącej problemów społecznych (szczególnie lokalnych), a także sposobów ich rozwiązywania
- Pozyskanie partnera, który posiada wiedzę z zakresu budowania i koordynowania projektami społecznymi
- Wykorzystanie doświadczenia organizacji pozarządowej w zakresie współpracy z wolontariuszami, do zaangażowania pracowników firmy w projekty społeczne (wolontariat pracowniczy).


Wymienione powyżej korzyści nie stanowią jedynych zalet wzięcia udziału w projekcie. Zapoznanie się z koncepcją narzędzia innowacyjnego CSR pozwoli na wprowadzenie wielu zmian w przedsiębiorstwach, które z czasem przyniosą jeszcze więcej korzyści. Wśród nich  można wymienić: wzrost konkurencyjności na rynku, zwiększone zainteresowanie inwestorów, większą lojalność i wzrost zaufania klientów i interesariuszy, a także integrację wewnątrz organizacji.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego