Tu jesteś: Baza wiedzy o CSR » Źródła koncepcji CSR

Założenia koncepcji CSR mają swoje początki w Stanach Zjednoczonych już w końcu XVIII w. Społeczna odpowiedzialność biznesu polegała wówczas na osobistej działalności charytatywnej prowadzonej przez przedsiębiorców, jednak nie była raczej związana bezpośrednio z działalnością biznesową samego przedsiębiorstwa. Z biegiem czasu organizacje te zaczęły się rozwijać, a ich aktywność charytatywna darzona była przez społeczeństwo dużym szacunkiem i uznaniem.

Jako pierwszy opisał ideę społecznej odpowiedzialności biznesu amerykański przemysłowiec – Andrew Carnegie – w swoim eseju, znanym dziś jako „Akademia bogactwa”. Uważał on, że moralnym obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa jest aktywna działalność na rzecz społeczeństwa, a bogatych postrzegał jako zarządców wspólnego dobra w imieniu innych ludzi. Pojawiła się idea, według której biznesmeni mieli być odpowiedzialni wobec społeczeństwa.

W latach 50. XX w. została opublikowana praca Howarda Bowena – „Social Responsibilities of the Businessman”, w której wyjaśniał on, iż przedsiębiorstwa powinny prowadzić działania zgodne z celami i wartościami społecznymi, ponieważ ich aktywność biznesowa kierowana jest przecież do zwykłych ludzi. Z czasem pojawiało się coraz więcej stwierdzeń zwracających uwagę na fakt, iż firmy powinny być świadome spoczywającej na nich odpowiedzialności biznesu.

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu rozwijała się nadal – w latach 60. i 70. w USA odbyła się dyskusja na temat etyki w biznesie, a następnie doszło do badań i działań praktycznych. Istotnym punktem było pojawienie się w latach 90. nowych trendów
i koncepcji takich, jak zrównoważony rozwój (sustainable development) lub korporacyjny obywatel (corporate citizenship). CSR od wielu lat obecna jest w Europie, w ostatnich latach zauważa się zwiększenie jej popularności również w Polsce, także w małych i średnich firmach.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego