Tu jesteś: Baza wiedzy o CSR » Korzyści dla biznesu

Zazwyczaj społeczna odpowiedzialność biznesu kojarzona jest z dużymi firmami. Jednak na korzyści związane z wdrożeniem CSR mogą liczyć również małe i średnie przedsiębiorstwa. Trzeba jednak wiedzieć, że pozytywny wpływ systemu nie będzie widoczny od razu. Korzyści wynikające z wdrożenia CSR będzie można dostrzec po dłuższym czasie stosowania koncepcji.

W jaki sposób CSR może wpłynąć pozytywnie na małe i średnie firmy? Do najczęściej wymienianych korzyści należy m.in. zwiększona konkurencyjność osiągnięta dzięki:
- ulepszeniu produktów, co skutkuje większym zadowoleniem klientów;
- większej motywacji pracowników wywołanej polityką zorientowaną m.in. na ich potrzeby;
- lepszą integracją pracowników firmy i identyfikacją zespołu pracowników z celami firmy oraz realizowanymi wartościami;
- większej rozpoznawalności firmy wynikającemu ze zdobywania przez nią nagród lub z „marketingu szeptanego”;
- pozytywnemu wizerunkowi firmy, co poprawi pozycję na rynku pracy i ułatwi współpracę z partnerami biznesowymi;
- pozytywny wizerunek firmy, jako godnego zaufania pracodawcy, który ułatwia dotarcie do osób o wysokich kwalifikacjach, standardach etycznych i łatwiejsze pozyskanie kompetentnej kadry;
- docieranie do nowych grup odbiorców i klientów;
- budowanie relacji i wsparcia w społeczności lokalnej poprzez działania na jej rzecz i rozwój pozytywnych relacji w otoczeniu firmy.

Wprowadzenie zasad CSR w małym i średnim przedsiębiorstwie może również przyczynić się do wzrostu zainteresowania inwestorów, którzy chętniej zainwestują lub udzielą kredytu firmie odpowiedzialnej i wiarygodnej społecznie. Stosowanie CSR, jako metody zarządzania firmą oznacza również, że firma jest organizacją aktywną i reaguje na zmiany w otoczeniu społeczno – ekonomicznym. Firma również buduje stabilną pozycję w oparciu o działania długofalowe i nastawione na szeroko pojmowany rozwój i nawiązywanie sieci relacji społecznych w swoim otoczeniu. Wszystko to sprawia, że taka organizacja biznesowa jest postrzegana jako aktywna i zdobywająca wiedzę w oparciu o doświadczenia.

W dzisiejszych czasach wzrasta świadomość społeczna konsumentów, stają się oni bardziej wymagający i w dużej mierze kierują się zaufaniem do danej firmy oraz jej wizerunkiem. Dlatego społeczna odpowiedzialność biznesu może wpłynąć na zwiększenie lojalności klientów i interesariuszy MŚP. Prospołeczna i proekologiczna działalność organizacji może również umożliwić jej pozyskanie zaufania i przychylności władz samorządowych oraz społeczności lokalnej. Taka działalność organizacji stanowi element pozafinansowej motywacji pracowników, którzy zaczynają lepiej postrzegać pracodawcę ze względu na stosowany przez niego kodeks etyczny oraz angażowanie się w sprawy istotne dla zwykłych ludzi. Przyczynia się to także do poprawy wizerunku firmy na rynku pracy.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego