Tu jesteś: Baza wiedzy o CSR » Współpraca międzysektorowa

Organizacje pozarządowe, jako partner społeczny dla biznesu

Jedną z możliwości, które rzadko bywają wykorzystywane przez firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest współpraca z sektorem pozarządowym w obszarze działań społecznie odpowiedzialnych. Organizacje pozarządowe działające w swoim środowisku lokalnym są naturalnym partnerem społecznym przedsiębiorstw, które działają na rzecz swojej społeczności lokalnej. Współpraca firm prywatnych z organizacjami pozarządowymi może być efektywną i praktyczną metodą na stosowanie strategii społecznie odpowiedzialnej działalności biznesu. Organizacje pozarządowe są ważnym i znaczącym elementem życia społecznego opartego na demokratycznych zasadach. Sektor pozarządowy bardzo często jest również wyposażony w wiedzę specjalistyczną i posiada doświadczenie w realizacji projektów miękkich w obszarach społecznych, których firma często nie zna w tak dobrym stopniu. Organizacje pozarządowe są zapleczem ekspertów i specjalistów z określonych obszarów i dziedzin, w której prowadzą swoje działania. Jako podmioty społeczne znają bardzo dobrze również środowisko, w którym funkcjonują.

Zarządzający MŚP musi mieć jednak świadomość, że wzrost konkurencyjności, pozyskanie zaufania wśród interesariuszy oraz ogólna poprawa wizerunku firmy to procesy długofalowe. CSR to strategia, dzięki której możliwe jest szersze spojrzenie na firmę, jej możliwości i potrzeby oraz przewidywanie potencjalnych zagrożeń.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego