Tu jesteś: Współpraca ponadnarodowa

Wizyta studyjna we Włoszech

W dniach 23-27 września 2012r. odbył się wyjazd studyjny w ramach współpracy międzynarodowej realizowanej w ramach projektu. Piętnastu przedstawicieli firm i organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania projektowe odwiedziło włoskie miasto Reggio Emilia, gdzie znajduje się siedziba partnera projektu -  IFOA.

Istituto Formazione Operatori Aziendali jest instytucją działającą od 1971 roku. Powstała by zapewnić wsparcie biznesowi poprzez prowadzenie warsztatów i szkoleń, najpierw w Reggio Emilia, później na terenie całych Włoch. Do udziałowców Instytutu należy Izba Handlowa regionu Emilia Romagna, Izba Handlowa regionu Reggio Emilia, ogólnokrajowe izby gospodarcze, a także lokalne fundacje i stowarzyszenia. W tym momencie IFOA skupia się na prowadzeniu treningów i przekazywaniu wiedzy i umiejętności w taki sposób by natychmiast mogły znaleźć zastosowanie w biznesie.

W ciągu trwającej 4 dni wizyty studyjnej uczestnicy wzięli udział w szeregu warsztatów i spotkań. Odbywały się one między innymi w Izbie Handlowej regionu Reggio Emilia, a także lokalnych przedsiębiorstwach i spółdzielniach socjalnych. Tematyka warsztatów była bardzo różnorodna – począwszy od wdrażania CSR w przedsiębiorstwach, przez przedsiębiorczość społeczną, po współpracę międzysektorową.

Po przybyciu na miejsce obyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami IFOA. Dotyczyło zakresu działań tej instytucji, metod, a szczególny nacisk położono na kwestie kodeksu etycznego. Następnie grupa z Polski spotkała się z przedstawicielem stowarzyszenia „Dar Voce”, który przedstawiał swoje doświadczenia z działalności na rzecz wdrażania przez przedsiębiorstwa koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu. Drugiego dnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami rady miasta Reggio Emilia, którzy opowiedzieli o polityce miejskiej w stosunku do przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, współpracy międzysektorowej, a także o swoich doświadczeniach związanych z prowadzeniem projektu na rzecz wolontariatu. W dalszej części dnia grupa spotkała się z przedstawicielami firmy Union Brokers. Ostatniego dnia roboczego wyjazdu uczestnicy spotkali się między innymi z przedstawicielką Izby Handlowej regionu Reggio Emilia, która podzieliła się swoimi doświadczeniami na temat współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania CSR oraz z przedstawicielem firmy MBS Consulting, który opowiedział o współpracy międzysektorowej. Wizyta zakończyła się odwiedzeniem spółdzielni socjalnej “la lucerna”.

Galeria zdjęć

 

Włoscy eksperci ds. CSR udzielali konsultacji dolnośląskim przedsiębiorcom i przedstawicielom NGO

Dzięki poszerzeniu projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” o nowego włoskiego partnera - Istituto Formazione Operatori Aziendali możliwe stało się wykorzystanie doświadczeń tej istniejącej od ponad 30 lat instytucji.

W dniach 4 – 7 listopada włoscy eksperci ds. CSRu odwiedzili Wrocław. Podczas wizyty dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie współpracy międzysektorowej, odpowiedzialności biznesu, zarządzania publicznego, a także innych zagadnień, którymi zajmują się w swojej codziennej pracy. Spotkania z ekspertami włoskimi trwały od poniedziałku do środy.

Pierwszy dzień rozpoczął się spotkaniem z Zarządem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Następnie odbyły się konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych i osobami biorącymi udział w spotkaniach projektowych. Wieczorem natomiast, dzięki współpracy z Dolnośląską Izbą Gospodarczą, członkowie zespołu projektowego oraz zagraniczni eksperci spotkali się z dolnośląskimi przedsiębiorcami, którzy mieli szansę zgłębić swoją wiedzę na temat CSR-u.

Podczas drugiego dnia wizyty włosi odwiedzili Świdnicę oraz Krzyżową. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządu, podczas którego omawiano temat partnerstwa między miastami Świdnica i Reggio Emilia. Po spotkaniu w Urzędzie Miasta nasi goście odwiedzili Świdnicki Rynek, weszli także na wieżę ratuszową, z której rozpościera się wspaniały widok, a następnie udali się do Krzyżowej, gdzie zwiedzili zabytkowy kompleks parkowo – pałacowy. W Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego odbyło się też spotkanie, podczas którego dyskutowano o współpracy ponadnarodowej jako jednej z możliwości rozwoju CSR w firmie.

Ostatniego dnia wizyty odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Wizyta włoskich ekspertów ds. CSRu była dla dolnośląskich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych doskonałą okazją do zgłębienia wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.  

Galeria zdjęć

 

Prezentacja Club CSR

Prezentacja DAR VOCE

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego