Tu jesteś: Aktualności
Zaproszenie na spotkanie upowszechniające i włączające do głównego nurtu - 20 marca 2013 godz. 11 we Wrocławiu

2013-03-11

Szanowni Państwo,


Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz z Partnerami projektu Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszeniem Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej serdecznie zapraszają na spotkanie upowszechniające i włączających do głównego nurtu w ramach realizacji projektu innowacyjnego i testującego „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej”.

Podczas spotkania będą mieli Państwo okazję zapoznać się z koncepcją Pozarządowego Funduszu Pożyczkowo-Poręczeniowego. Jest to innowacyjny produkt odpowiadający potrzebom wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. Jego ideą jest zwiększenia stabilności finansowej wśród podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwoju i profesjonalizacji oferowanych usług przez podmioty ekonomii społecznej - organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych. Dzięki Funduszowi podmioty ekonomii społecznej zyskują dostęp do kapitału, którego z różnych powodów nie mogły uzyskać z innych źródeł.

Chcemy Państwa zaprosić do rozmowy nad uwzględnieniem aspektu wspierania podmiotów ekonomii społecznej przy tworzeniu lokalnej polityki społecznej i gospodarczej w naszym województwie.

Spotkanie odbędzie się 20 marca 2013 r. w Klubie "Autograf" Centrum Sztuki Impart przy ulicy Mazowieckiej 17 we Wrocławiu  w godzinach 11:00 - 13:00. 

Spotkamy się w gronie m.in. przedstawicieli  Regionalnej Sieci Tematycznej,  Podkomitetu POKL, Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, Rady ds. Ekonomii Społecznej,  Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Komitetu Monitorującego RPO i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


W tym gronie chcemy wspólnie zastanowić się nad przyszłym kształtem zapisów dotyczących zapewnienia trwałości finansowej podmiotów ekonomii społecznej w dokumentach istotnych dla rozwoju Dolnego Śląska, aby przyczynić się do zrównoważonego i wspierającego spójność społeczną i ekonomiczną rozwoju zasobów całego województwa dolnośląskiego.


Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa do dnia 15 marca  na adres mailowy: maria.mika@dfop.org.pl  lub telefonicznie pod nr tel. 71 793 23 24.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

                  
                                                                                                               Zapraszamy serdecznie,
                                                                                                                                                  Zespół projektu


Spotkanie odbędzie się w ramach działań upowszechniających i włączających do głównego nurtu polityki Projektu Innowacyjnego „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej”.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego