Tu jesteś: Baza wiedzy o CSR » Dobre praktyki

Przykłady dobrych praktyk CSR stosowanych przez MŚP

Dobra praktyka CSR to dobrowolne działanie stanowiące wyraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, wykraczające poza wymogi określone przepisami prawa, mające charakter aktywności podejmowanej w dłuższej perspektywie czasowej.

To działania biznesowe, programy lub projekty dotyczące konkretnych obszarów funkcjonowania organizacji, które skierowane są do jednej lub wielu grup interesariuszy, a ich istota powiązana jest z misją i wizją organizacji. Są to elementy strategii CSR, które przynoszą korzyści każdej z zainteresowanych stron.

Dobre praktyki stosowane są coraz częściej również przez MŚP. A oto kilka przykładów:

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego