Tu jesteś: O projekcie » Rada Programowo - Konsultacyjna

Charakter i rola

W ramach projektu powstała Rada Programowo - Konsultacyjna, pełniąca funkcję organu opiniująco - doradczego. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, który odpowiedzialny jest za określenie programu działania, ustalenie harmonogramu oraz porządku prac Rady, reprezentowanie Rady na zewnątrz, a także zapraszanie obserwatorów na posiedzenia Rady. Główne zadania Rady Programowo - Konsultacyjnej dotyczą wydawania opinii i formułowanie rekomendacji o poszczególnych zagadnieniach tworzonych rozwiązań, udzielania konsultacji w zakresie narzędzia innowacyjnego – Regionalnego Programu Wsparcia CSR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a także wymiany doświadczeń w celu sprawniejszej realizacji projektu oraz identyfikacji potencjalnych zagrożeń i trudności w trakcie wykonywania poszczególnych prac. Jednym z nadrzędnych celów działalności Rady jest opracowanie struktur i powołanie do życia Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych.


Skład


Skład Rady tworzą specjaliści i eksperci, praktyce w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu, współpracy międzysektorowej, a także w zakresie funkcjonowania III sektora, tworzenia partnerstw międzysektorowych. Wśród członków Rady znajduje się przynajmniej jeden przedstawiciel sektora małych i średnich przedsiębiorstw, sektora dużych firm, sektora organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego oraz sektora administracji państwowej.

Skład Rady Programowo - Konsultacyjnej znajduje się w pliku .pdf do pobrania:

Skład Rady Programowo - Konsultacyjnej

 


Regulamin

Pełna wersja regulaminu Rady Programowo - Konsultacyjnej znajduje się w pliku .pdf do pobrania:
Pełna wersja regulaminu Rady Programowo – Konsultacyjnej 


Protokoły

Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół zawierający omówione podczas spotkania zagadnienia.
Protokół ze spotkania powołującego Radę, dn. 25.03.2011 r. znajduje się w pliku .pdf do pobrania:
Protokół ze spotkania powołującego Radę, dn. 25.03.2011 r.

Protokół ze spotkania dn. 27.06.2011 r.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego