Tu jesteś: Strefa uczestnika » Program Małych Grantów

Głównymi działaniami w ramach projektu są te zmierzające do powstania Regionalnego Programu Wsparcia CSR dla małych i średnich przedsiębiorstw. Obok Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych oraz cyklu edukacyjnego „Dolnośląska Akademia Menedżerów CSR” w skład Regionalnego Programu Wsparcia CSR wchodzi Program Małych Grantów. Program adresowany jest do przedstawicieli dwóch sektorów z regionu Dolnego Śląska – pozarządowego i biznesowego, a jego głównym celem jest zachęcenie do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności.

W ramach projektu zaplanowaliśmy przyznanie 20 grantów w wysokości maksymalnie 5000 zł – pojedyncze granty będą przyznawane w ramach współpracy sektora małego i średniego biznesu z sektorem pozarządowym w obszarze społecznej odpowiedzialności w regionie Dolnego Śląska.

Program Małych Grantów jest realizowany w dwóch etapach:

I Etap – 25.01 – 16.02. 2012r. - składanie listów intencyjnych przez organizację pozarządową i wybranego partnera biznesowego

Listy intencyjne należy przesyłać w trybie ciągłym maksymalnie do 16 lutego 2012 r. pocztą elektroniczną na adres: magdalena.spadlo@dfop.org.pl, faksem na nr: 71 793 23 24, pocztą tradycyjną na adres biura Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych: pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław, V p., pok. 513-515 lub złożyć osobiście w biurze Federacji. Przy wysyłaniu listu pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.

Następnie nadesłane listy intencyjne podlegają ocenie i weryfikacji przez Komisję Konkursową . W Regulaminie znajdują się kryteria oceny nadesłanych listów intencyjnych i w późniejszym etapie wniosków konkursowych.

II Etap – 21.02 – 29.02.2012 r. składanie wniosków

W dniach między 17.02.-21.02.2012 r. w oparciu o decyzje Komisji Konkursowej wybrane Partnerstwa organizacji pozarządowych i małego/średniego przedsiębiorstwa zostaną poproszone o złożenie wniosków o dofinansowanie na przygotowanym formularzu. Wnioski przyjmowane będą do dnia 29 lutego 2012 r. Wniosek należy przesłać w wersji papierowej podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania danej organizacji i instytucji partnerskich zgodnie z odpowiednimi dokumentami (np. KRS) oraz w wersji elektronicznej przesłanej na adres mailowy Organizatora podany w ogłoszeniu (plik z rozszerzeniem doc.) lub złożyć osobiście w biurze organizatora. W przypadku wniosków wysyłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.

Przed przystąpieniem do składania dokumentacji prosimy o zapoznanie się z zapisami Regulaminu Programu Małych Grantów oraz dołączonym harmonogramem realizowanego konkursu.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław
www.dfop.org.pl
Małgorzata Barrek
Tel. 71 793 23 24
malgosia.barrek@dfop.org.pl

Jeżeli nie znacie Państwo organizacji pozarządowej/firmy, z którą moglibyście stworzyć partnerstwo i aplikować o grant - pomożemy Wam ją znaleźć!

Na listy intencyjne czekamy do 16 lutego 2012 r. !

Poniżej znajdą Państwo następujące dokumenty:

  • Regulamin Programu Małych Grantów do pobrania w formacie .doc oraz .pdf:


regulamin Programu Małych Grantów w formacie .doc

regulamin Programu Małych Grantów w formacie .pdf

  • Wzór listu intencyjnego do pobrania w formacie .doc oraz .pdf:


wzór listu intencyjnego do pobrania w formacie .doc

wzór listu intencyjnego do pobrania w formacie .pdf

  • Formularz wniosku o dofinansowanie do pobrania w formacie .doc oraz .pdf:


formularz wniosku o dofinansowanie do pobrania w formacie .doc

formularz wniosku o dofinansowanie do pobrania w formacie .pdf

  • Wzór umowy zawieranej między Beneficjentem a Organizatorem do pobrania w formacie .doc oraz .pdf:


Wzór umowy zawieranej między Beneficjentem, a Organizatorem do pobrania w formacie .doc

Wzór umowy zawieranej między Beneficjentem, a Organizatorem do pobrania w formacie .pdf

  • Harmonogram aplikowania i oceny do pobrania w formacie .doc oraz .pdf


Harmonogram aplikowania i oceny do pobrania w formacie .doc

Harmonogram aplikowania i oceny do pobrania w formacie .pdf

 

Osoby do kontaktu: Małgorzata Barrek, DFOPmalogosia.barrek@dfop.org.pl, 71 793 23 24 oraz Izabela Pińczak, heapmail Internet Solutions sp. z o.o., spec. ds. informacji i promocji, izabelap@hm.pl, 74 648 06 00.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego